1. Бахтіарова Тетяна Василівна. Поетична творчість М.Вінграновського 60-80-х років [Текст] : автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / Бахтіарова Тетяна Василівна ; Херсонський держ. ун-т. - Херсон, 2007. - 20 с. – Режим доступу
 2. Бахтіарова Тетяна Василівна. Поетична творчість М.Вінграновського 60-80-х років [Текст] : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Бахтіарова Тетяна Василівна ; Херсон. держ. ун-т. - Херсон, 2007. - 210 арк. - Бібліогр.: арк. 194-211. – Режим доступу
 3. Богдан, Світлана Миколаївна. Поетика міфу у творчості Миколи Вінграновського [Текст] : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Богдан Світлана Миколаївна ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". - К., 2013. - 200 арк. – Режим доступу
 4. Гладир Юлія Федорівна. Тема митця й мистецтва у поезії шістдесятників (Ліна Костенко, Іван Драч, Микола Вінграновський) [Текст] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Гладир Юлія Федорівна ; Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. - Кіровоград, 2012. - 200 арк. – Режим доступу
 5. Гливінська Леся Костянтинівна. Лексична ідіосистема в поезіях М.Вінграновського [Текст] : дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Гливінська Леся Костянтинівна ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. Інститут філології. Кафедра сучасної української мови. - К., 2004. - 240 арк. - арк. 201-227. – Режим доступу 
 6. Гливінська Леся Костянтинівна. Лексична ідіосистема в поезіях М.Вінграновського [Текст] : автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Гливінська Леся Костянтинівна ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2004. - 18 с. – Режим доступу 
 7. Каленченко, Олександр Олександрович. Поліфонізм поетичного дискурсу шістдесятників (В. Симоненко, М. Вінграновський, В. Підпалий) [Текст] : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Каленченко Олександр Олександрович ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К., 2009. - 163 арк. - Бібліогр.: арк. 151-163. – Режим доступу
 8. Мініч Лариса Степанівна. Лінгвосинергетика ідіостилю Миколи Вінграновського [Текст] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Мініч Лариса Степанівна ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. - Луцьк, 2012. - 200 с. – Режим доступу 
 9. Полєщук Ганна Ярославівна. Поетика прози Миколи Вінграновського [Текст] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Полєщук Ганна Ярославівна ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К., 2010. - 16 с. – Режим доступу
 10. Полєщук Ганна Ярославівна. Поетика прози Миколи Вінграновського [Текст] : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Полєщук Ганна Ярославівна ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К., 2010. - 211 арк. - Бібліогр.: арк. 188-211. – Режим доступу 
 11. Слапчук Василь Дмитрович. Національний образ світу у творчості поетів-шістдесятників (М. Вінграновський і А. Вознесенський) [Текст] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.05 / Слапчук Василь Дмитрович ; Терноп. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. - Т., 2011. - 20 с. – Режим доступу
 12. Слапчук, Василь Дмитрович. Національний образ світу у творчості поетів-шістдесятників (М. Вінграновський і А. Вознесенський) [Текст] : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.05 / Слапчук Василь Дмитрович ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. - Луцьк, 2011. - 214 арк. - Бібліогр.: арк. 189-214. – Режим доступу
 13. Собчук, Людмила Василівна. Проза Миколи Вінграновського і проблеми художньої майстерності [Текст] : дис... канд. філол. наук: 10.01.06 / Собчук Людмила Василівна ; Тернопільський національний педагогічний ун-т ім. Володимира Гнатюка. - Т., 2007. - 186 арк. - арк. 169-186. – Режим доступу
 14. Собчук, Людмила Василівна. Проза Миколи Вінграновського і проблеми художньої майстерності [Текст] : автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.06 / Собчук Людмила Василівна ; Тернопільський національний педагогічний ун-т ім. Володимира Гнатюка. - Т., 2007. - 19 с. – Режим доступу
 15. Трефяк, Наталія Ігорівна. Конструктивні складові індивідуального стилю художньої прози Миколи Вінграновського [Текст] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.06 / Трефяк Наталія Ігорівна ; Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. - Чернівці, 2011. – Режим доступу
 16. Уколова, Олена Олександрівна. Стилістико-синтаксична організація малої прози Миколи Вінграновського [Текст] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Уколова Олена Олександрівна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. - Харків, 2016. - 19 с. – Режим доступу
 17. Фоміна, Лілія Георгіївна. Лірика М. Вінграновського і проблеми авторського "Я" [Текст] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Фоміна Лілія Георгіївна ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника". - Івано-Франківськ, 2011. – 20 с. Режим доступу
 18. Юзьків, Галина Іванівна. Константа петраркізму в українській любовній ліриці (В. Сосюра, В. Симоненко, М. Вінграновський) [Текст] : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Юзьків Галина Іванівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2012. - 180 с. – Режим доступу