1. Міфосвіт української поезії: генеза прочитання : матеріали Всеукр. наук. конф.,17 груд. 2015 р., Херсон / ред.: А. В. Демченко, Н. Д. Чухонцева, Л. Бондаренко; Миколаїв. нац. ун-т ім. В.О. Сухомлинського, Херсон. держ. ун-т. - Херсон : ХДУ, 2016. - 68 c. - укp. (Проаналізовано міфологему міста у поетичному доробку М. Вінграновського та Б.-І. Антонича. Досліджено образ лотоса в поезії неокласиків) – Режим доступу
  2. Словотворчість шістдесятників. Ліна Костенко. Микола Вінграновський [Текст] : зб. наук. праць / Нац. ун-т "Острозька акад.", Лексикогр. лаб. "Острозький неограф" ; редкол. : Г. М. Вокальчук (відп. ред.) [та ін.]. - Острог : вид-во НаУ "Острозька академія", 2010. - 176 с. - (Лексикографічна серія "Українська індивідуально-авторська неографія" ; вип. 3). - Бібліогр. у кінці ст. - 100 экз. (Наведено лексикографічний опис авторських лексичних новотворів Ліни Костенко та Миколи Вінграновського (персональні і зведений словники)  Режим доступу
  3. Східнослов'янська філологія: здобутки та перспективи : зб. матеріалів VІ Всеукр. студент. наук. конф., 2011 р., Кривий Ріг / ред.: О. І. Гамалі, Т. М. Мішеніна; Криворіз. держ. пед. ун-т. - Кривий Ріг : Вид. дім, 2011. - 409 c. - укp. - рус. (Охарактеризовано лексичні засоби образотворення у поетичній творчості М. Вінграновського) – Режим доступу
  4. У Кобзаревій славі. Лауреати Державної премії України імені Тараса Шевченка 1998-го та 1999-го років [Текст] : [збірник] / [вид. рада: В. О. Яворівський (голова) та ін.]. - К. : Криниця, 1999. - 102 с. : фото. кольор. - 500 экз. – Режим доступу