1. Береза І.  Іпостасі образу Миколи Вінграновського (на матеріалі спогадів, есеїв, нарисів, поезій) [Текст] / І. Береза // Українська література в загальноосвітній школі. – 2011. – № 10. – С. 4–7 – Режим доступу 
  2. Віч-на-віч з епохою... [Текст] // У дзеркалі слова : Есеї про сучасну українську літературу / вступ. сл.: В.Лизанчука. – Львів, 2005. – С. 396–406. Режим доступу 
  3. Кульчицький А.І. 212 світанків з Миколою Вінграновським [Текст] : спогади про незабут. великого Українця / Анатолій Кульчицький ; [передм. Б. І. Олійника]. - Біла Церква : Білоцерківдрук, 2011. - 144 с. – Режим доступу 
  4. Лазарук М.Я. Микола Вінграновський: Степовий Сварог [Текст] : есе про незабутні мандри Україною з Миколою Вінграновським / М. Я. Лазарук. - Х. : Фоліо, 2009. - 192 с. - (Знамениті українці). – Режим доступу
  5. Маршал Вінграновський [Текст] : книга про поета (спогади, есеї, листи, інтерв'ю) / [передм., упорядкув. П. Вольвача]. - К. : Ярославів Вал, 2011. - 479 с. – Режим доступу
  6. Микола Вінграновський [Текст] // З криниці літ : у 3-х т. – К., 2007. – Т. 3 : Літературні портрети; Дніпровський меридіан; Зі спогадів. – С. 547–584. – Режим доступу 
  7. Салига Т.  Микола Вінграновський [Текст] : літ.-критич. нарис / Т. Салига. – К. : Рад. письменник, 1989. – 167 с. – Режим доступу
  8. Талалай Л.  З першого погляду і назавжди. Спогади про Миколу Вінграновського [Текст] / Л. Талалай // Березіль. – 2005. – № 3–4. – С. 138–149. – Режим доступу
  9. Тарнашинська Л.Б. Микола Вінграновський: "Все на світі з людської душі" [Текст] : біобібліографічний нарис / Л. Б. Тарнашинська ; Національна парламентська бібліотека України. - К. : [б.в.], 2006. - 108 с. - (Шістдесятництво : профілі на тлі покоління ; вип.10). – Режим доступу